BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. „ProCop” – Serwis s.c. ul. Mikołaja Kopernika 25, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
1. łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę materiałów szkoleniowych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. „ProCop” – Serwis s.c. ul. Mikołaja Kopernika 25, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. TAMPSS Usługi Anna Puławska ul. Al. Legionów 50, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na wynajem Sali do prowadzenia indywidualnego promocyjnych grupowego doradztwa zawodowego promocyjnych psychologicznego na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na wynajem Sali do prowadzenia indywidualnego promocyjnych grupowego doradztwa zawodowego promocyjnych psychologicznego na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Gminny Ośrodek Kultury ul. Łomżyńska 44, 18-416 Zbójna
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę telefonu z faxem na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę telefonu z faxem na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1„ProCop” – Serwis s.c. ul. Mikołaja Kopernika 25, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę wyżywienia uczestnikom konferencji (catering) na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę wyżywienia uczestnikom konferencji (catering) na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Hotel Zbyszko, ul. Obrońców Nowogrodu 2, 18-416 Zbójna
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny zamówienia.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. MM Pracownia Reklamy Mirosław Małachowski, ul. Kołłątaja 3/13, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na wykonanie biurka na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na wykonanie biurka na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Wiesław Taraszkowski, Zakład Stolarski, ul. Meblowa 27, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia oraz szybki termin realizacji zamówienia z możliwością dostawy do zamawiającego.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na ubezpieczenie uczestników projektu na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na ubezpieczenie uczestników projektu na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Sybiraków 6, 18-404 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na promocję na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na promocję na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Radio Nadzieja, ul. Zawadzka 55, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
na szkolenie 3 modułowe: I-podstawy przedsiębiorczości, II-Agroturystyka: a)mała gastronomia „Potrawy regionalne” b) promocja własnych usług, III- Sprzedawca i obsługa kasy fiskalnej z wyżywieniem i wynajmem sal na potrzeby realizacji projektu
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach zapytania o cenę na szkolenie 3 modułowe: I-podstawy przedsiębiorczości, II-Agroturystyka: a)mała gastronomia „Potrawy regionalne” b) promocja własnych usług, III- Sprzedawca i obsługa kasy fiskalnej z wyżywieniem i wynajmem sal na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana oferta następującej firmy:
1. Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, ul. Polowa 45, 18-400 Łomża
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
łącznie spełnia kryterium najniższej ceny łącznej zamówienia
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
DORADCY ZAWODOWEGO
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszenia naboru na stanowisko doradcy zawodowego na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana Pani Małgorzata Bandach
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana osoba:
Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz spełnia kryteria zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
PSYCHOLOG
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszenia naboru na stanowisko psychologa na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana Pani Monika Przeździecka
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana osoba:
Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz spełnia kryteria zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszenia naboru na stanowisko obsługa prawna projektu na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, została wybrana Pani Beata Jagielak Dardzińska
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz spełnia kryteria zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO
OBSŁUGA KONSULTANT PROJEKTU
"Wygrajmy z bezradnością”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury weryfikacji ofert złożonych w ramach ogłoszenia naboru na stanowisko konsultanta projektu na potrzeby realizacji projektu „Wygrajmy z bezradnością” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, został wybrany Pan Dariusz Budrowski
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Wybrana oferta:
Po szczegółowej analizie dostarczonych przez w/w osobę dokumentów stwierdzono, iż w/w osoba posiada wiedzę i predyspozycję do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz spełnia kryteria zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznychPliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 24 sie 2009 15:04
Data opublikowania: poniedziałek, 24 sie 2009 15:06
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 2160 razy