BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o zwołaniu XIX sesji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 4 sierpnia 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XIX Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Jan GawrychData powstania: piątek, 31 lip 2009 12:58
Data opublikowania: piątek, 31 lip 2009 12:59
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 wrz 2009 09:48
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 798 razy