BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Zbójna, dnia 30.06.2009 r.Zapytanie ofertowe
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej działając na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.), art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację szkolenia dla uczestników projektu „Wygrajmy z bezradnością”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Oferty należy składać listownie lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej.
Wynajmujący powinien sporządzić jedną ofertę na podstawie załącznika 1.

W ramach zamówienia na usługę szkoleniową wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Przeprowadzenia szkolenia dla 11 osób: Szkolenie 3 modułowe: I-podstawy przedsiębiorczości, II-Agroturystyka: a) mała gastronomia "Potrawy regionalne", b) promocja własnych usług, III - Sprzedawca i obsługa kasy fiskalnej
2. Zapewnienia wyżywienia dla 11 osób w trakcie szkolenia.
3. Wynajmu sa1i
4. Wydania zaświadczeń dla uczestników szkolenia
Szkolenia muszą odbywać się w miejscowości Zbójna. Wykonawca po zrealizowaniu zamówienia wystawi jedną fakturę opiewającą na łączny koszt szkolenia.

Dokładne daty godziny zostaną ustalone z wyłonionym wykonawcą.
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości zapisane w budżecie projektu.
Przy czym najistotniejszym przy wyborze oferty będzie się kryterium najniższej ceny.
Termin składania ofert: 8 lipca 2009.
Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej
Ulica Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna
Tel./Fax: (086) 214-03-30
E-mail: gops_zbojna@wp.plPliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 2 lip 2009 12:35
Data opublikowania: czwartek, 2 lip 2009 12:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1853 razy