BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o zwołaniu sesji


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XVIII Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu GminyZbójna.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data powstania: środa, 17 cze 2009 14:12
Data opublikowania: środa, 17 cze 2009 14:13
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 lip 2009 12:58
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 812 razy