BIP Gminy Zbójna

OBWIESZCZENIE

Zbójna,2009.05.15

RLŁ.7624 –1/1/09OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udosttępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) Wójt Gminy Zbójna

zawiadamia

że w dniu 15.05.2009r. na wniosek Gminy Zójna została wydana decyzja orzekająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Zbójna-Parzychy-Pianki i Tabory Rzym- Ruda Osowiecka.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacja sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, w godzinach pracy Urzędu w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie niniejsze umieszczono na stronie internetowej Urzędu (BIP) i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urządu Gminy.Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Data powstania: piątek, 15 maj 2009 09:19
Data opublikowania: piątek, 15 maj 2009 09:20
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1318 razy