BIP Gminy Zbójna

O G Ł O S Z E N I E

o zwołaniu XVII sesji Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 27 kwietnia 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XVII Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XVI sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie porozumienia dotyczącego współfinansowania wspólnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla miasta Łomża i okolicznych gmin - I etap.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obradPrzewodniczący Rady
Jan Gawrych

Data powstania: środa, 22 kwi 2009 11:08
Data opublikowania: środa, 22 kwi 2009 11:11
Data przejścia do archiwum: środa, 17 cze 2009 14:12
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 852 razy