BIP Gminy Zbójna

O G Ł O S Z E N I E

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 2 grudnia 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XIII Sesji Rady Gminy Zbójna .
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbójna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Zbójna z organizacjami pozarządowymi.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady
Jan Gawrych
Data powstania: poniedziałek, 1 gru 2008 13:37
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2008 13:39
Data przejścia do archiwum: środa, 14 sty 2009 09:19
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 914 razy