BIP Gminy Zbójna

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna

Informacja
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 11grudnia 2007r.
o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna

I.Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

II.Określenie stanowiska urzędniczego:
Specjalista do spraw projektów funduszy UE i zamówień publicznych


III. Imię i Nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania:

Małgorzata Niewiadomska zam. Laski Nr 54 B, 18-416 Zbójna

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

W terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta, którą złożyła W/W.
Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego została ogłoszona dnia 30 listopada 2007 r. do godziny 11 00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbójna: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip

W/W zakwalifikowała się na rozmowę kwalifikacyjną z Wójtem Gminy Zbójna, na podstawie oceny załączników do oferty, przeprowadzonej przez Komisje Rekrutacyjną.
Wójt Gminy Zbójna po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej stwierdził, że kandydatka posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków a także posiada niezbędną wiedzę z zakresu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.
Wójt Gminy Zbójna dokonał ostatecznego wyboru kandydatki i zdecydował o jej zatrudnieniu na wolne stanowisko urzędnicze.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbójna: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip.


Zenon Białobrzeski
Wójta Gminy Zbójna
Data powstania: wtorek, 22 sty 2008 11:30
Data opublikowania: wtorek, 22 sty 2008 11:31
Data przejścia do archiwum: środa, 14 sty 2009 09:20
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1471 razy