BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Zbójna
z dnia 30 listopada 2007r.
w sprawie
listy osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze
na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna i zakwalifikowały się
do dalszego postępowania

I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Specjalista do spraw projektów funduszy UE i zamówień publicznych

III. W terminie składania dokumentów w sprawie ogłoszonego naboru wpłynęła
1 oferta pracy.
Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Zbójna stwierdziła,
że lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu
o naborze zawiera jedną pozycję:

Pani Małgorzaty Niewiadomskiej zam. Laski Nr 54 B, 18-416 Zbójna

IV. Inne informacje.

Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona dnia 30 listopada 2007 r. do godziny 11 00 na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbójna: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip

Lista zawierać będzie imiona i nazwiska oraz miejsca zamieszkania ( w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) kandydatów, z którymi w dniu 30 listopada 2007 r. od godz. 12.00 Wójt Gminy Zbójna prowadzić będzie rozmowy kwalifikacyjne (pok. Nr 8 ).
Kandydatka zakwalifikowana na rozmowę kwalifikacyjną z Wójtem Gminy Zbójna nie będzie indywidualnie powiadamiana.
Rozstrzygnięcie postępowania w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Zbójna nastąpi dnia 30 listopada 2007 r. do godziny 1500 .

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia wybranego kandydata. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zbójna: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy – Anna Górak pod numerem telefonu
(0 86) 214-00-29.

Zenon Białobrzeski
Wójta Gminy Zbójna
Data powstania: piątek, 30 lis 2007 11:09
Data opublikowania: piątek, 30 lis 2007 11:13
Data edycji: czwartek, 13 gru 2007 11:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 gru 2007 13:36
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1167 razy
Ilość edycji: 1