BIP Gminy Zbójna

O G Ł O S Z E N I E

o zwołaniu VI sesji Rady Gminy Zbójna

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 września 2007 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady VI Sesji Rady Gminy Zbójna .Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy.
4. Informacja Wójta z działań w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zbójna.
7. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady
Jan Gawrych


Data powstania: czwartek, 27 wrz 2007 13:27
Data opublikowania: czwartek, 27 wrz 2007 13:30
Data edycji: środa, 24 paź 2007 12:05
Data przejścia do archiwum: środa, 14 sty 2009 09:21
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1446 razy
Ilość edycji: 1