BIP Gminy Zbójna

WÓJT GMINY ZBÓJNA INFORMUJE

że dokumentacja Urzędu Gminy Zbójna stanowiąca informację publiczną, umieszczona jest na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip Informacja publiczna nie zamieszczona w BIP jest udostępniana, na wniosek, do wglądu w Urzędzie, codziennie w godzinach pracy. Informacja może być udostępniona na pisemny wniosek złożony listownie na adres Urzędu, faksem lub pocztą elektroniczną. W Urzędzie Gminy Zbójna zapewnia się możliwość korzystania przez zainteresowanych z BIP , za pośrednictwem wszystkich pracowników Urzędu Gminy Zbójna.
Data powstania: czwartek, 6 kwi 2006 07:59
Data opublikowania: czwartek, 6 kwi 2006 07:59
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 8714 razy