BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIII POSIEDZENIA KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI RADY GMINY ZBÓJNA

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 5 marca 2020 roku o godz. 1000 w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy Zbójna odbędzie się XIII posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 

 

Proponowany porządek dzienny:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Rozpatrzenie złożonego wniosku.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji

                                                                Skarg, Wniosków i Petycji

                                                                    

 

                                                               /-/Krzysztof Pianka

Data powstania: wtorek, 3 mar 2020 13:40
Data opublikowania: wtorek, 3 mar 2020 13:41
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 343 razy