BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU IX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 17 grudnia 2019 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady IX sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zbójna na lata 2020-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w Gminie Zbójna.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczenia wody na terenie Gminy Zbójna w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie średnich cen paliwa w Gminie Zbójna.
 16. Wolne wnioski i sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                             Andrzej Lemański

Data powstania: czwartek, 28 lis 2019 12:30
Data opublikowania: czwartek, 28 lis 2019 12:32
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 398 razy