BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU V SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 6 czerwca 2019 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady V sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok.
 7. Raport o stanie Gminy Zbójna za 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii „Zbójna – 2019”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zbójna na lata 2019 - 2023.
 12. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 13. Wolne wnioski i sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                            Andrzej Lemański

Data powstania: czwartek, 30 maj 2019 11:53
Data opublikowania: wtorek, 4 cze 2019 09:11
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 428 razy