BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XXIII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 18 czerwca 2018 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXIII sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zbójna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Zbójna.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

                                                            

 

 

   Z poważaniem

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                  Andrzej Lemański

Data powstania: piątek, 8 cze 2018 12:06
Data opublikowania: piątek, 8 cze 2018 12:07
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 277 razy