BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2017 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XX sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami..
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna na lata 2017 - 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2018 -2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                            Andrzej Lemański

Data powstania: czwartek, 14 gru 2017 09:25
Data opublikowania: czwartek, 14 gru 2017 09:26
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 319 razy