BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XVII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 17 maja 2017 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XVII sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zbójna na lata 2017 – 2020 z perspektywą do 2024 r.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 12. Wolne wnioski i sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

 

                                                            

 

 

   Z poważaniem

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                 Andrzej Lemański

 

Data powstania: poniedziałek, 8 maj 2017 19:48
Data opublikowania: poniedziałek, 8 maj 2017 19:48
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 512 razy