BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XIV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 grudnia 2016 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XIV sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2017 -2025.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej.
 10. Wolne wnioski i sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                             Andrzej Lemański

 

Data powstania: czwartek, 15 gru 2016 11:23
Data opublikowania: czwartek, 15 gru 2016 11:25
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 556 razy