BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU IX SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 16 grudnia 2015 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady IX sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2016 rok.
 8. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2016 -2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratora Okręgowego w Łomży wraz z odpowiedzią na skargę.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zbójna.
 14. Wolne wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

                                                                              

                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                             Andrzej Lemański

 

Data powstania: wtorek, 8 gru 2015 09:01
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2015 09:02
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 640 razy