BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU VIII SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 23 października 2015 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady VIII sesji Rady Gminy Zbójna.

 

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
 6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 8. Informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy społecznie użytecznej – opinia Prezesa Sądu Rejonowego.
 9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych złożonych z 2014 rok
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.

                                                                              

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                            Andrzej Lemański

Data powstania: piątek, 16 paź 2015 15:21
Data opublikowania: piątek, 16 paź 2015 15:22
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 798 razy