BIP Gminy Zbójna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU V SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 26 czerwca 2015 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady V sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
7. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Zbójna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Bienduszka.
11. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Dębniki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Dobry Las.
13. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Gawrychy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Gontarze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Jurki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Kuzie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Laski.
18. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Osowiec.
19. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Pianki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Piasutno Żelazne.
21. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Popiołki.
22. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Poredy.
23. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Ruda Oswiecka.
24. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Siwiki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Stanisławowo.
26. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Tabory.
27. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Wyk.
28. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Sołectwa Zbójna.
29. Wolne wnioski i sprawy różne.
30. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański

Data powstania: piątek, 12 cze 2015 11:30
Data opublikowania: wtorek, 16 cze 2015 11:31
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 794 razy