BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU IV SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 21 kwietnia 2015 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady IV sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Zbójna.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.
7. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Zbójna.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Zbójna.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Zbójna.
12. Informacja z oceny zasobów pomocy społecznej za 2014 rok.
13. Wolne wnioski i sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Andrzej Lemański


Data powstania: poniedziałek, 13 kwi 2015 13:27
Data opublikowania: poniedziałek, 13 kwi 2015 13:28
Opublikował(a): Marta Poreda
Zaakceptował(a): Marta Poreda
Artykuł był czytany: 607 razy