BIP Gminy Zbójna

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Zarządzenie Nr 16/15
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 9 marca 2015 roku


w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Zbójna postanawia:

§ 1. 1.Przyjąć:
1) Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia według którego:
- plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 18 279 353,00 zł,
- wykonanie - 17 605 881,82 zł,
w tym:
- dochody bieżące – 16 415 024,97 zł,
- dochody majątkowe – 1 190 856,85 zł,
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi - 17 891 150,00 zł,
- wykonanie - 16 012 216,17 zł,
w tym:
- wydatki bieżące – 14 749 474,27 zł, z tego:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 137 783,59 zł,
- dotacje – 594 500,00 zł,
- wydatki na obsługę długu – 477 276,49 zł,
-wydatki majątkowe – 1 262 741,90 zł,

2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2014 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3) Informację o stanie mienia gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać Radzie Gminy Zbójna.
§ 3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust 1 pkt 1 przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.Wójt
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 19 mar 2015 12:07
Data opublikowania: czwartek, 19 mar 2015 12:10
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 436 razy