BIP Gminy Zbójna

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Zbójna, działając na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (DzU.Nr.1999,poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 16.12.2015 r. na wniosek Pana Gawrych Andrzej zam. Kuzie 144, 18-416 Zbójna wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :Modernizacji budynków gospodarczych polegająca na przebudowie części obory z utrzymaniem zwierząt na głębokiej ściółce na stanowiska dla krów w systemie bezściołowym z wewnętrznymi kanałami na płynne odchody zwierzęce oraz zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego, magazynu pasz i płodów rolnych na budynek inwentarski przeznaczony do odchowu zwierzat na głębokiej ściółce i budowa silosu na kiszonkę o pojemności ok. 430 m3 wraz z zbiornikiem na soki kiszonkowe o pojemności ok. 4 m3 na terenie działki nr. 170 położonej we wsi Kuzie gm. Zbójna, pow. łomżyński, woj. podlaskie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Zbójnej w pokoju Nr. 12 w godzinach 730-1530 do dnia 31.03.2015r.
Data powstania: wtorek, 17 mar 2015 11:23
Data opublikowania: wtorek, 17 mar 2015 11:24
Opublikował(a): Tadeusz Dziekoński
Zaakceptował(a): Tadeusz Dziekoński
Artykuł był czytany: 478 razy