BIP Gminy Zbójna

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej

Obwieszczenie

Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej
z dnia 24 października 2014 roku
o obsadzeniu mandatu radnego
Rady Gminy Zbójna bez głosowania
w okręgu wyborczym Nr 14

Na podstawie art. 381 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy ( Dz.U. z 2011 r. poz.112 z późn. zm.)
Gminna Komisja Wyborcza w Zbójnej podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

1. W okręgu wyborczym Nr 14 utworzonym
dla wyborów Rady Gminy Zbójna, obejmującym
1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Zbójnej zarejestrowała 1 kandydata na radnego.
2. W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu Wyborczego, w okręgu wyborczym Nr 14 głosowania w wyborach do Rady Gminy Zbójna
nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata, zgłoszonego przez KOMITET WYBORCZY PSL – lista Nr 1
Grzegorza Gawrycha.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Zbójnej
Anna Górak