BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o zwołaniu XXVI sesji Rady Gminy Zbójna

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 2 grudnia 2013 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XXVI sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie WPF Gminy Zbójna.
7. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pozarządowymi na 2014.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zbójna”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą „Trasy rowerowe EuroVelo” .
10. Informacja o podmiotach wyznaczonych do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy społecznie użytecznej – opinia Prezesa Sądu Rejonowego..
11. Wolne wnioski i sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych
Data powstania: wtorek, 26 lis 2013 13:33
Data opublikowania: wtorek, 26 lis 2013 13:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 gru 2013 12:55
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 464 razy