BIP Gminy Zbójna

Z A W I A D O M N I E N I E

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach zawiadamiam o wyłożeniu w dniu 27 września 2013 roku na okres 60 dni do publicznego wglądu pro-jektów planów urządzenia lasu sporządzonych dla wsi Jurki, Pianki, Dębniki i Dobry Las
Uproszczone plany urządzenia lasu będą podstawą naliczania podatku leśnego.
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektów uproszczonych planów urządzenia lasów zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planów w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, pokój nr. 12 w godz. od
800 do 1500.
Data powstania: piątek, 27 wrz 2013 13:02
Data opublikowania: czwartek, 10 paź 2013 13:03
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 879 razy