BIP Gminy Zbójna

Przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne


Informuję, że uczniowie będący w trudnej sytuacji finansowej, w okresie od 1 do 15 września 2013 roku mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Zbójna /pokój Nr 7/ na stypendia szkolne. Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Gminy lub w szkołach na terenie Gminy Zbójna. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny za miesiąc sierpień 2013 roku oraz opinię dyrektora szkoły.

Dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów w zależności od ich rodzaju są:
1. nakazy płatnicze na 2013r lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości ha przeliczeniowych (z terenu innych gmin), nakazy płatnicze na 2013r położonych na terenie Gminy Zbójna oraz ostatnie odcinki opłaty KRUS-u (za III kw. 2013) - w przypadku dochodów z gosp. rolnego,
2. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków za miesiąc sierpień 2013r.,
3. decyzja z Urzędu Pracy potwierdzająca status osoby bezrobotnej lub przyznająca zasiłek dla bezrobotnych (dla osób zarejestrowanych w urzędzie pracy),
4. odcinek z otrzymanej renty lub emerytury w miesiącu sierpniu 2013r.,
5. potwierdzenie wysokości otrzymanych świadczeń rodzinnych w m-cu sierpniu 2013 r. /z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej/
6. dokument potwierdzający inne dochody wyżej nie wymienione.

Stypendium szkolne może być przyznane w przypadku jeżeli dochód na członka rodziny nie przekracza 456 zł. Dochód z gospodarstwa rolnego – 250 zł z 1 ha przeliczeniowego.


Elżbieta Parzych

Data powstania: czwartek, 12 wrz 2013 11:11
Data opublikowania: czwartek, 12 wrz 2013 11:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 lis 2013 13:32
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 607 razy