BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU XV SESJI

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 30 sierpnia 2012 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XV sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany WPF gminy na lata 2012 – 2017.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych


Data powstania: wtorek, 28 sie 2012 11:33
Data opublikowania: wtorek, 28 sie 2012 11:34
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 paź 2012 14:51
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 727 razy