BIP Gminy Zbójna

OBWIESZCZENIE

Zbójna dnia 14.03.2012r.

OBWIESZCZENIE


Wójt Gminy Zbójna działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr. 199,poz. 1227) zawiadamia, że w dniu 14.03.2012r. na wniosek Gminy Zbójna wydana została decyzja dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej nr. 104467 Kuzie - Charubin
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Zbójnej w pokoju Nr. 12 w godzinach 730- 1530
Data powstania: środa, 14 mar 2012 09:59
Data opublikowania: środa, 14 mar 2012 10:00
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 849 razy