BIP Gminy Zbójna

O G Ł O S Z E N I E o zwołaniu XI sesji Rady Gminy Zbójna

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 grudnia 2011 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady XI sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2011 - 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2012 - 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nieodpłatnego zbycia nieruchomości.
10. Wolne wnioski i sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych

Data powstania: wtorek, 27 gru 2011 08:57
Data opublikowania: wtorek, 27 gru 2011 08:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 mar 2012 08:59
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 620 razy