BIP Gminy Zbójna

O G Ł O S Z E N I E O ZWOŁANIU VIII SESJI RADY GMINY

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 31 sierpnia 2011 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady VIII sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Zbójna na lata 2010 - 2017.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zbójna na 2011 rok.
7. Wolne wnioski i sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady

Jan Gawrych


Data powstania: wtorek, 30 sie 2011 12:00
Data opublikowania: wtorek, 30 sie 2011 12:01
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 wrz 2011 09:20
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 591 razy