BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o zwołaniu VII sesji Rady Gminy Zbójna.

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 28 czerwca 2011 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady VII sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
5. Podjecie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok.
6. Wolne wnioski i sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.Przewodniczący Rady

Jan Gawrych

Data powstania: poniedziałek, 20 cze 2011 09:23
Data opublikowania: poniedziałek, 20 cze 2011 09:24
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 wrz 2011 09:19
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 623 razy