BIP Gminy Zbójna

O G Ł O S Z E N I E O ZWOŁANIU V SESJI RADY GMINY ZBÓJNA

O G Ł O S Z E N I E


Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 29 marca 2011 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zbójna odbędą się obrady V sesji Rady Gminy Zbójna .

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie odznaczeń.
3. Przyjęcie porządku dziennego obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie Wójta z działań między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
7. Podjecie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości.
8. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobry Las.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osoby do składu Zgromadzenia Związku Gmin „PISA-NAREW”
10. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu pt. „Wirtu@lnie w Szkole Podstawowej w Kuziach” realizowanego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu społecznego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela gminy z prawem do głosu w zgromadzeniu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielonego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
13. Wolne wnioski i sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady

Jan Gawrych

Data powstania: czwartek, 24 mar 2011 14:35
Data opublikowania: czwartek, 24 mar 2011 14:36
Data przejścia do archiwum: środa, 1 cze 2011 10:11
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 836 razy