BIP Gminy Zbójna

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej

Informacja
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Zbójnej
z dnia 15 grudnia 2010 r.
o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej

I. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

II. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej

III. Imię i Nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania:

Renata Leszczyńska ul. Miastkowska 3b/7 18-414 Nowogród

IV. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

W terminie składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta, którą złożyła W/W.
Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego została ogłoszona dnia 15 grudnia 2010 r. w siedzibie GOPS Zbójna oraz Biuletynie Informacji Publicznej GOPS Zbójna: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip/gops

W/W zakwalifikowała się na rozmowę kwalifikacyjną z Kierownikiem GOPS Zbójna, na podstawie oceny załączników do oferty, przeprowadzonej przez Komisje Rekrutacyjną.
Kierownik GOPS Zbójna po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej stwierdził, że kandydatka posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków a także posiada niezbędną wiedzę z zakresu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko.
Kierownik GOPS Zbójna dokonał ostatecznego wyboru kandydatki i zdecydował o jej zatrudnieniu na wolne stanowisko urzędnicze.

Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona, w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS Zbójna: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bib/gops


Renata Bajno

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Zbójnej
Data powstania: poniedziałek, 3 sty 2011 09:00
Data opublikowania: poniedziałek, 3 sty 2011 09:11
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1356 razy