BIP Gminy Zbójna

Uchwała na IV.00313-17/12

wtorek, 8 sty 2013 15:20
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 21.12.2012 w sprawie wrażenia opinii o możliwości spłaty przez Gminę Zbójna kredytu długoterminowego w kwocie 8680000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
Czytaj całość