BIP Gminy Zbójna

Uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza opieki nad członkiem rodziny

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 5, tel. 214-00-75
Stanowisko: Inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej.

Wymagane dokumenty

- podanie o uznanie konieczności sprawowania przez żołnierza opieki nad członkiem rodziny wspólnie z nim zamieszkałym,
- prawomocne orzeczenie Sądu o obowiązku sprawowania opieki,
- zaświadczenie o odbywaniu przez żołnierza zasadniczej służby wojskowej – wydany przez jednostkę wojskową lub właściwą Wojskową Komendę Uzupełnień. W przypadku odbywania służby zastępczej zaświadczenie wydane przez właściwy zakład pracy.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna, które należy złożyć w pokoju nr 8 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opracował

Parzych Zdzisław

Data sporządzenia

środa, 31 paź 2007 14:20

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:23
Data dodania: środa, 31 paź 2007 14:20
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:23
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 820 razy