BIP Gminy Zbójna

Uznanie żołnierzy i poborowych za posiadających na utrzymaniu rodziny

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 5, tel. 214-00-75
Stanowisko: Inspektor ds. wojskowych i obrony cywilnej.

Wymagane dokumenty

- podanie o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny (oryginalny druk),
- karta powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej lub zaświadczenie o pełnieniu tej służby (służby zastępczej) wydane przez właściwą Wojskową Komendę Uzupełnień lub jednostkę wojskową. W przypadku odbywania służby zastępczej zaświadczenie wydane przez właściwy zakład pracy.
- zaświadczenie o wysokości dochodu uzyskiwanego przez członka rodziny pozostającego na utrzymaniu żołnierza (poborowego)
- zaświadczenie o pobieraniu nauki – dotyczy członka rodziny odbywającego studia w szkole wyższej lub w szkole średniej w systemie dziennym,
- zaświadczenie o utracie prawa do zasiłku bezrobotnej żony żołnierza lub poborowego,
- do wglądu akt małżeństwa lub akt urodzenia dziecka,

Opłaty:

Nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna, które należy złożyć w pokoju nr 8 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opracował

Parzych Zdzisław

Data sporządzenia

środa, 31 paź 2007 14:18

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:23
Data dodania: środa, 31 paź 2007 14:18
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:23
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 836 razy