BIP Gminy Zbójna

Podziały i rozgraniczenia nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 12, tel. 214-04-11
Stanowisko: Inspektor ds. budownictwa i drogownictwa

Wymagane dokumenty

- wniosek właściciela nieruchomości lub innej osoby,
- dowód stwierdzający, że wnioskodawca ma interes prawny w dokonaniu podziału,
- projekt podziału,
- opinia w formie postanowienia o zgodności proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego lub w przypadku braku planu - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

- Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna, które należy złożyć w pokoju nr 8 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opracował

Kisiel Edward

Data sporządzenia

środa, 31 paź 2007 13:49

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:24
Data dodania: środa, 31 paź 2007 13:49
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:24
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 819 razy