BIP Gminy Zbójna

Sporządzanie umów dzierżawy w celu do zaopatrzenia emerytalno – rentowego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 12, tel. 214-04-11
Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa.

Wymagane dokumenty

- akt własności,
- wypis z rejestru gruntów,
Obowiązkowa obecność wydzierżawiającego /cych / i dzierżawcy celem ustalenia warunków dzierżawy oraz złożenia własnoręcznych podpisów.

Opłaty:

Do celów emerytalno – rentowych – zwolnienie z opłaty skarbowej / Dz.U.86/2000,poz.960 z późniejszymi zmianami /

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

7 dni

Opracował

Dziekoński Tadeusz

Data sporządzenia

środa, 31 paź 2007 13:37

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:26
Data dodania: środa, 31 paź 2007 13:37
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:26
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 855 razy