BIP Gminy Zbójna

Wydawanie zaświadczeń na podstawie zeznań świadków o okresach pracy w gosp rol

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 12, tel. 214-00-29 wew. 27
Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa.

Wymagane dokumenty

- należy osobiście zgłosić się z dowodem osobistym,
- wymagane jest osobiste stawiennictwo świadków z dowodami osobistymi, a w przypadku emerytów bądź rencistów – dodatkowo z legitymacjami emeryta lub rencisty

Opłaty:

Do celów emerytalno – rentowych - zwolnienie z opłaty skarbowej / Dz.U. 86/2000,poz.960 z późniejszymi zmianami

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po zgłoszeniu

Inne wskazówki, uwagi:

świadkami winne być osoby nie spokrewnione i w okresie pracy zainteresowanego zamieszkujące w miejscowości w której on pracował.

Opracował

Dziekoński Tadeusz

Data sporządzenia

środa, 31 paź 2007 13:28

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:26
Data dodania: środa, 31 paź 2007 13:28
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:26
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 782 razy