BIP Gminy Zbójna

Rejestracja urodzeń

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 4, tel. 214-00-29 wew. 31
Urząd Stanu Cywilnego w Zbójnej

Wymagane dokumenty

zgłoszenie urodzenia noworodka wydane przez szpital,
- dowody osobiste rodziców,
- odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców, jeżeli małżeństwo nie było zawarte w USC w gminie Zbójna,
- w przypadku, gdy matka jest niezamężna – odpis skrócony aktu urodzenia,
- w przypadku, gdy matka jest rozwiedziona – odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
- w przypadku, gdy matka jest wdową – odpis skrócony aktu zgonu męża.

Opłaty:

Nie pobiera się.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie.

Inne wskazówki, uwagi:

uprawnionymi do zgłoszenia urodzenia dziecka są: ojciec, matka, położna i lekarz, inne osoby powinny posiadać upoważnienie wystawione przez lekarza
- w przypadku uznania dziecka przez ojca konieczna jest obecność obojga rodziców,
- odpisów skróconych aktu małżeństwa rodziców nie należy przedkładać jeżeli akt ten jest w posiadaniu tutejszego urzędu,
- termin zgłoszenia urodzenia dziecka – 14 dni od dnia urodzenia,
- opłaty nie pobiera się od trzech pierwszych odpisów skróconych aktu urodzenia.

Data sporządzenia

piątek, 26 paź 2007 14:33

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:58
Data dodania: piątek, 26 paź 2007 14:33
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:58
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1542 razy