BIP Gminy Zbójna

Spisywanie zeznań dotyczących stażu pracy w gosp rol przed 1983.01.01

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 12, tel. 214-04-11
Stanowisko: Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa.

Wymagane dokumenty

- należy osobiście zgłosić się z dowodem osobistym i przedłożyć wypełnione oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów oraz 2 szt. druku zeznania świadka / druki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w zależności od rodzaju ubezpieczenia ,
- wymagane osobiste stawiennictwo świadków z dowodami osobistymi , a w przypadku emerytów bądź rencistów - dodatkowo legitymacjami emeryta lub rencisty
Jednym ze świadków może być osoba spokrewniona, drugi natomiast świadek musi być koniecznie osobą obcą w stosunku do wnioskodawcy.

Opłaty:

Do celów emerytalno – rentowych – zwolnienie z opłaty skarbowej / Dz.U. 86/2000, poz. 960 z późniejszymi zmianami /

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po zgłoszeniu

Data sporządzenia

środa, 31 paź 2007 13:20

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:26
Data dodania: środa, 31 paź 2007 13:20
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:26
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 847 razy