BIP Gminy Zbójna

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul .Łomżyńska 64, pokój nr 12, tel. 214-04-11
Stanowisko: Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa.

Wymagane dokumenty

Wniosek zawierający:
a) w przypadku osób fizycznych:
- miejsce, z którego mają być usunięte drzewa – szkic sytuacyjny,
- przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów,
b) w przypadku jednostek organizacyjnych:
- miejsce, z którego mają być usunięte drzewa,
- przyczyna i termin zamierzonego usunięcia drzew lub krzewów,
- przeznaczenie terenu, na którym rosną drzewa,
- inwentaryzację drzewostanu z podaniem gatunków i pierścienic,
- uzgodnienie wycinki drzew z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

Opłaty:

Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Sposób załatwienia sprawy:
- wizja lokalna pracownika
- rozpatrzenie wniosku
- wydanie decyzji

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

do 30 dni

Inne wskazówki, uwagi:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Wójta Gminy Zbójna, które należy złożyć w pokoju nr 8 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Opracował

Dziekoński Tadeusz

Data sporządzenia

środa, 31 paź 2007 09:12

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:25
Data dodania: środa, 31 paź 2007 09:12
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:25
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 924 razy