BIP Gminy Zbójna

Sporządzanie testamentów

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 9, tel. 214-00-29 wew.23

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty testatora
- dowody osobiste świadków

Opłaty:

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zbójna w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, ustalenia terminu płatności oraz sposobu jej poboru – w wysokości 192,15 zł

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie.

Inne wskazówki, uwagi:

Art. 949 Kodeksu Cywilnego
§1.Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swą ostatnią wolę ustnie wobec sekretarza gminy.
§2. Oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia. Protokół odczytuję się spadkodawcy w obecności świadków. Protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona, oraz przez świadków. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać protokołu, należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu.
§3. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentu w sposób wskazany w artykule niniejszym.
Art. 952 KC
§1. Jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy albo jeżeli w skutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.
§2. Treść testamentu ustnego może być stwierdzona w ten sposób że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia, z podaniem miejsca i daty oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma, a pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.
§3. W wypadku gdy treść testamentu ustnego została w powyższy sposób stwierdzona, można ja w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków.

Data sporządzenia

wtorek, 30 paź 2007 15:12

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:28
Data dodania: wtorek, 30 paź 2007 15:12
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:28
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 867 razy