BIP Gminy Zbójna

Stwierdzanie własnoręczności podpisów

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 9, tel. 214-00-29 wew.60
lub 214-00-60 Stanowisko – Sekretarz Gminy

Wymagane dokumenty

- należy osobiście zgłosić się z dowodem osobistym i przedłożyć wypełnione
oświadczenie, podanie, upoważnienie i zaświadczenie

Opłaty:

1/ Do celów emerytalno-rentowych – zwolnienie z opłaty skarbowej
/Dz. U. 86/2000, poz. 960 z późniejszymi zmianami/,
2/ od każdego potwierdzonego podpisu opłata skarbowa w formie znaku
skarbowego za 4,00 zł (znaczki opłaty skarbowej można kupić w kasie Urzędu Gminy w pokoju nr 13)

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Niezwłocznie po zgłoszeniu.

Data sporządzenia

wtorek, 30 paź 2007 15:10

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:36
Data dodania: wtorek, 30 paź 2007 15:10
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:36
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 775 razy