BIP Gminy Zbójna

Sprzedaż lokali i obiektów użytkowych na rzecz najemców

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 9, tel. 214-00-29 wew.60
lub 214-00-60 Stanowisko – Sekretarz Gminy

Wymagane dokumenty

Podanie najemcy.

Opłaty:

- cenę sprzedaży w wysokości i na warunkach ustalonych w protokole z rokowań,
- koszt sporządzenia umowy notarialnej ( w dniu podpisania umowy w wysokości uzgodnionej z notariuszem),
- koszty sądowe (po otrzymaniu wezwania do zapłaty z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży).

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Około 3 miesięcy.

Inne wskazówki, uwagi:

Cena sprzedaży i warunki jej zapłaty ustala Wójt Gminy. Cena nie może być niższa niż wartość lokalu ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Data sporządzenia

wtorek, 30 paź 2007 15:07

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:35
Data dodania: wtorek, 30 paź 2007 15:07
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:35
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 765 razy