BIP Gminy Zbójna

Sprzedaż lokali i budynków mieszkalnych na rzecz najemców

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 9, tel. 214-00-29 wew.60
lub 214-00-60 Stanowisko – Sekretarz Gminy

Wymagane dokumenty

Podanie najemcy.

Opłaty:

- cena sprzedaży w wysokości i na warunkach ustalonych w protokole z rokowań,
- koszt sporządzenia umowy notarialnej ( w dniu podpisania umowy w wysokości uzgodnionej z notariuszem),
- koszty sądowe ( po otrzymaniu wezwania do zapłaty z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży),

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Około 3 miesięcy.

Inne wskazówki, uwagi:

Nabywcą lokalu może być wyłącznie najemca lokalu (małżonkowie). Sprzedaż następuję za cenę ustaloną przez Wójta Gminy, nie niższą niż wartość ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Data sporządzenia

wtorek, 30 paź 2007 15:05

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:34
Data dodania: wtorek, 30 paź 2007 15:05
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:34
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 816 razy