BIP Gminy Zbójna

Nabycie nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste b) bez przetargu.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 9, tel. 214-00-29 wew.60
lub 214-00-60 Stanowisko – Sekretarz Gminy

Wymagane dokumenty

Oferta na nabycie nieruchomości.

Opłaty:

- cena nabycia ( w wysokości i terminach wynegocjowanych z Wójtem Gminy zawartych w protokole z rokowań),
- koszty notarialne (ustalone z notariuszem w dniu zawieranej umowy notarialnej),
- koszty sądowe ( po otrzymaniu wezwania z Sądu Rejonowego z Wydziału Ksiąg Wieczystych w Łomży),

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Około 3 miesięcy.

Inne wskazówki, uwagi:

Wójt Gminy ogłasza możliwość bezprzetargowego zbycia nieruchomości, jeżeli dwa przetargi zakończą się wynikiem negatywnym. Ogłoszenia wywieszone są na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Gminy i u sołtysów miejscowości, w których znajdują się nieruchomości
oraz publikowane w gazetach lokalnych.

Data sporządzenia

wtorek, 30 paź 2007 14:57

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:33
Data dodania: wtorek, 30 paź 2007 14:57
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:33
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 862 razy