BIP Gminy Zbójna

Nabycie nieruchomości na własność lub użytkowanie wieczyste a) w drodze przetargu

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój nr 9, tel. 214-00-29 wew.60
lub 214-00-60 Stanowisko – Sekretarz Gminy

Opłaty:

- opłaty skarbowej nie pobiera się,
- wpłata wadium 3 dni przed przetargiem,
- cena nabycia w wysokości osiągniętej w przetargu (do dnia umowy notarialnej),
- koszty notarialne ( w wysokości uzgodnionej w dniu umowy notarialnej),
- koszty sądowe (po otrzymaniu wezwania z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łomży)

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Łącznie około 6 miesięcy.

Inne wskazówki, uwagi:

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i ogłoszenia o przetargach wywieszone są na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i u sołtysów miejscowości, w których położone są nieruchomości.
(Ogłoszenia o przetargach ponadto publikuje się w gazetach lokalnych).

Data sporządzenia

wtorek, 30 paź 2007 14:54

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 gru 2007 09:32
Data dodania: wtorek, 30 paź 2007 14:54
Data upublicznienia: czwartek, 13 gru 2007 09:32
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 799 razy